Bezorging binnen 2-3 werkdagen
Gratis bezorging boven €100,00
Wijnadvies via info@wijnuitpiemonte.nl

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wijn uit Piemonte gedane aanbiedingen, op de acceptatie hiervan, op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering hiervan.

Wijn uit Piemonte streeft ernaar de bestelde wijnen binnen 2 tot 3 werkdagen binnen Nederland thuis te bezorgen. Leveringen buiten Nederland zijn niet mogelijk.

De verzendkosten bedragen €5,95 tot een bedrag van €100,00. Boven de €100,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Hieronder treft u de leveringsvoorwaarden van Wijn uit Piemonte aan.

Definities
1.1 Onder cliënt wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wijn uit Piemonte een overeenkomst aangaat of dit voornemens is te doen.
1.2 Onder leverancier wordt verstaan Wijn uit Piemonte, gevestigd te Utrecht.

Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, op de acceptatie van deze aanbiedingen, op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en op de uitvoering van deze overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Onder schriftelijk wordt mede per e-mail verstaan.

Prijzen en prijswijzigingen
3.1 De door leverancier genoemde prijzen luiden in Euro (€) en zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten ad €5,95 (tot een bestelbedrag van €100,00). Bij een bestelbedrag van €100,00 of meer worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
3.2 Leverancier behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Wanneer cliënt hierdoor wordt benadeeld, zal cliënt hierover door leverancier worden ingelicht. Cliënt behoudt zich het recht voor de overeenkomst in dat geval te ontbinden.
3.3 Leverancier behoudt zich het recht voor eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer cliënt hierdoor wordt benadeeld, zal cliënt hierover door leverancier worden ingelicht. Cliënt behoudt zich het recht voor de overeenkomst in dat geval te ontbinden.

Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding onverhoopt niet meer leverbaar is wordt cliënt een gelijkwaardig alternatief geboden danwel behoudt cliënt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Levering
5.1 De levering vindt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, plaats op het door cliënt aan leverancier opgegeven leveringsadres.
5.2 Leverancier zorgt per pakketdienst voor de verzending.
5.3 Verzending vindt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, plaats nadat betaling voor de te leveren producten door leverancier is ontvangen.
5.4 Leverancier is gerechtigd de levering in gedeelten na te komen. Eventuele extra kosten die gepaard gaan met levering in gedeelten komen voor rekening van leverancier.
5.5 Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. Cliënt verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet. Deze leeftijdsgrens is thans gesteld op 18 jaar oud.

Leveringstermijn
6.1 leverancier streeft ernaar de bestelling binnen 2-3 werkdagen aan cliënt te leveren.
6.2 De op de website, in de orderbevestiging of anderszins aangegeven levertijden gelden slechts indicatie en derhalve niet als exacte termijn. Leverancier is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze indicatieve levertijden.
6.3 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

Betaling
7.1 Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL, creditcard of, indien vooraf overeengekomen, vooraf via een bankoverschrijving.
7.2 Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van cliënt.

8. Garantie
8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde product.
8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en/of ondeskundig gebruik of ondeugdelijke opslag van geleverde producten.
8.3 Wijn is een natuurproduct. Als gevolg hiervan kunnen tussen de geleverde wijnen van dezelfde en/of eerdere leveringen smaak- en/of kleurverschillen bestaan. Dergelijke afwijkingen kunnen niet door leverancier worden uitgesloten.
8.4 Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht of anderszins niet meer beschikbaar is, heeft leverancier het recht, om zonder toestemming van cliënt, het product van het daarop volgende oogstjaar - voor dezelfde prijs - te leveren.
8.5 Leverancier garandeert dat, als de door cliënt bestelde producten niet aan de verwachting van cliënt voldoen, de cliënt de niet aangebroken flessen binnen 7 dagen na ontvangst, zonder kosten kan retourneren. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen zal zo spoedig mogelijk door leverancier worden teruggestort. In rekening gebrachte verzendkosten worden echter niet gerestitueerd.

Aansprakelijkheid
9.1 De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag van de door cliënt gedane bestelling(exclusief omzetbelasting).
9.2 Leverancier aanvaardt - behoudens opzet en grove schuld van leverancier - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, waaronder valt maar niet beperkt tot gemaakte extra kosten, vervolgschade danwel schade wegens gederfde inkomen of winst.

Reclamaties
10.1 Cliënt dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na levering te reclameren. Cliënt dient te reclameren door middel van het sturen van een e-mail aan info@wijnuitpiemonte.nl.
10.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk op de door cliënt geuite reclamatie reageren en deze op juistheid te toetsen.
10.3 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven cliënt niet het recht om tot ontbinding van de gehele overeenkomst over te gaan.

Toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Gratis bezorgd

Voor bestellingen boven €100

Advies nodig?

Contact ons via info@wijnuitpiemonte.nl

Wijnen van ambachtelijke wijnhuizen

Sot en Manera winnaars Wijnconcours 2017!

Maar liefst 3 van onze wijnen zijn in de prijzen gevallen in het Perswijn wijnconcours 2017! Herken ze aan het Perswijnlogo!

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.